• Prace mykologiczne w piwnicach banku PKO w Gołdapi.
  • Ekspertyza mykologiczna i techniczna konstrukcji kompleksu budynków Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim Inwestor Prokuratura Okręgowa w Koszalinie.
  • Ekspertyza mykologiczna Pałacu w Orłowie – inwestor państwo Lipińscy.
  • opracowanie dotyczące mieszkań Wspólnoty Mieszkaniowej w Ornecie przy ul. Wojska Polskiego 4.
  • Ekspertzya dla Spółdzielni Mieszkaniowej METALIK w Gorzowie Wielkopolskim.
  • Ekspertyza stajni dla Gospodarstwa Pacółtowo w województwie warmińsko-mazurski.
  • Ekspertyza mykologiczna i techniczna budynku w Darłowie przy ul. Kąpielowej.
  • Ekspertyza mykologiczna budynku w Nadleśnictwie w Kaczorach pow. Pilski.