Szczególnym rodzajem naszej działalności jest orzecznictwo w dziedzinie zawilgoceń i zagrzybień w budownictwie. Łącznie z tymi orzeczeniami wykonujemy także orzeczenia techniczne, w tym konstrukcyjne budynków. Możemy wkonać również badania labolatoryjne jakości powietrza oraz stanu zagrzybienia. Wykonywaliśmy i wykonujemy ekspertyzy zarówno dla jednostek budżetowych jak i dla zleceniodawców indywidualnych. W obiektach zabytkowych i nowoczesnych.

Ekspertyza mykologiczna jest jedną z najtrudniejszych, jeśli chodzi o jej sporządzenie w przypadku budownictwa. Jesteśmy firmą, która od dawna zajmuje się wydawaniem ekspertyz i tworzeniem opinii. Nasze opinie mykologiczne tworzymy wyłącznie na podstawie skrupulatnych badań, które prowadzimy w budynku, w celu określenia jego stopnia zawilgocenia lub zagrzybienia. Wszystkie ekspertyzy mykologiczne wydawane są przez specjalistów mykologów, czyli ludzi, którzy doskonale wiedzą i rozumieją swoją pracę oraz wykonują opinie mykologiczne w sposób bardzo rzeczowy. Nasza firma, każdą pracę czy to osuszania, czy też odgrzybiania opiera o wcześniej wykonane ekspertyzy mykologiczne lub opinie (przegląd mykologiczny.)

Ekspertyza czy opinia mykologiczna obejmuje kilka zagadnień, między innymi określa stan techniczny budynku oraz rozpoznanie zagrożeń, z wnioskami dotyczącymi ich usunięcia zpodaniem technologii wykonania. Mykolodzy pracują również nad ekspertyzami budynków starych, takich jak chociażby budynki zabytkowe czy też budynki, które przez kilkadziesiąt lat były pozbawione remontów jak i nowych. Oczywiście opinie mykologiczne obejmują także końcowe zagrożenie, jakie niesie za sobą zagrzybienie murów oraz ścian budynków, a także ich zawilgocenie. Taka trafna opinia czy też ekspertyza w sposób efektywny pozwala na podjęcie jasnej i kluczowej decyzji w sprawie remontu.